Lägesbild ökar förmågan att förhindra och hantera brist på medicintekniska produkter

Tillgången till medicintekniska produkter har stor betydelse för människors liv och hälsa. Läkemedelsverket och E‍‍-‍‍hälsomyndigheten har överlämnat en slutrapport till regeringen om vad som krävs för att Läkemedelsverket ska kunna sammanställa en nationell lägesbild av tillgången till relevanta medicintekniska produkter i Sverige.