Kartläggning av produktion av läkemedel och medicinteknik bidrar till samhällets beredskap

I Sverige finns goda förutsättningar för att tillverka flera av de läkemedel som behövs för vår beredskap vid kris eller krig. Samtidigt saknas det nästan helt förutsättningar att kartlägga svensk produktionskapacitet för medicintekniska produkter. Det är några av slutsatserna när Läkemedelsverket har kartlagt läkemedelsproduktionen och förutsättningar för en kartläggning av medicintekniska produkter.