Ingen koppling mellan GLP-1-analoger och självskadebeteende eller självmordstankar

Det finns ingen koppling mellan behandling med så kalllade GLP‍-‍1‍-‍analoger och självskadebeteende eller självmordstankar. Det konstaterar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) efter en omfattande granskning.