Information i Läkemedelsfakta ska underlätta expediering av dispensförpackningar

Sedan den 21 juni 2023 publicerar Läkemedelsverket sammanfattningar av beslut till beviljade dispenser för märkning på förpackning och bipacksedel i Läkemedelsfakta. Apoteken har länge efterfrågat att enkelt få åtkomst till dispensbesluten eftersom det avsevärt underlättar vid expediering av dispensförpackningar.