Hund och katt dominerar biverkningsrapporteringen för djur 2022

Under år 2022 tog Läkemedelsverket emot 484 rapporter om misstänkta biverkningar hos djur. Flest antal rapporter gäller hund, katt och häst. För djurslaget nöt är antalet rapporter färre men antalet individer som uppvisat misstänkta biverkningar är ofta många i samma rapport.