Hälsohot och innovationstät utveckling i Läkemedelsverkets omvärldsrapport

En kraftsamling inför framtida hälsohot och en samtidig positiv utveckling inom bland annat behandling av cancer- och blodsjukdomar samt demens. Det är två tydliga trender i Läkemedelsverkets omvärldsrapport för 2023.