Framgångsrik kampanj om farorna med lustgas

De myndighetsgemensamma informationsinsatserna om risken med att berusa sig på lustgas nådde brett. Bakom materialet som förmedlades med start 2023 står Läkemedelsverket/‌Giftinformationscentralen, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna.