Fortsatt stöd behövs för att säkra tillgång till medicinteknik

Det finns risk för en framtida brist på CE‍-‍märkta medicintekniska produkter. Därför kommer det fortsatt finnas behov av att följa hur de nya medicintekniska regelverken genomförs och vilket stöd som aktörerna på marknaden behöver. Det är några av slutsatserna i uppdraget att sprida kunskap om EU‍-‍förordningar om medicintekniska produkter.