Fortsatt behov av läkemedel i Ukraina

Behovet av läkemedel är fortsatt stort i det krigsdrabbade Ukraina. Samtidigt har Läkemedelsverket tagit emot färre erbjudanden om läkemedelsdonationer, sedan förra året. Det konstaterar myndigheten i den statusrapport som lämnats till regeringen.