Första vägledningen om AI i svensk sjukvård

Artificiell intelligens (AI) kan öka både effektivitet och säkerhet i sjukvården, men medför samtidigt kända och sannolikt även okända risker. Läkemedelsverket har därför tagit fram en vägledning till svensk sjukvård, som lyfter aspekter att ta hänsyn till när man inför och använder system och produkter som innehåller AI‍-‍teknik.