Förslag till regler om distanshandel med läkemedel på remiss

Läkemedelsverket föreslår nya regler för såväl leverans från öppenvårdsapotek som andra försäljningsställen. Det tidigare förslaget om generell ID‍-‍kontroll vid leverans av förskrivna läkemedel utgår.