Förslag till föreskrifter om detaljhandel med läkemedel har anmälts som tekniska föreskrifter till EU‍-‍kommissionen

Läkemedelsverkets förslag till nya föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek och nya föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel har, enligt regelverket, anmälts som tekniska föreskrifter till EU‍-‍kommissionen. Det innebär att det inträder en så kallad frysningsperiod under vilken beslut om föreskrifterna inte får fattas.