Förlängda övergångstider ska minska risken för brist på medicintekniska produkter

Övergångstiderna till den nya EU-‍förordningen om medicintekniska produkter (MDR) ändras och förlängs. Övergången till den nya förordningen har gått långsammare än väntat och tiden förlängs för att sjukvårdssystemen i EU inte ska riskera att stå inför en bristsituation.