Fler kliniska prövningar kräver lagändringar

Det kommer att krävas stora ansträngningar från alla parter för att bryta den nedåtgående trenden för företagsinitierade kliniska prövningar. Det skriver Läkemedelsverket idag på Dagens Medicin debatt.