Få luskammar sitt barn i förebyggande syfte

Trots att många förskolor och skolor rekommenderar luskamning vid terminsstart visar en ny undersökning från Novus att en majoritet av föräldrarna inte luskammar.