Eva Flock ny kanslichef för Centrum för bättre läkemedelsanvändning

Eva Flock har utsetts till ny kanslichef för CBL vid Läkemedelsverket, som samordnar den nationella läkemedelsstrategin (NLS). Hon kommer närmast från tjänsten som Regulatory affairs director på Abbvie och tillträder sin tjänst den 2 oktober.