Europeiska läkemedelsmyndigheter får toppbetyg av WHO

Världshälsoorganisationen WHO ger det europeiska nätverket för läkemedelsmyndigheter EMRN, som Läkemedelsverket ingår i, en kvalitetsstämpel genom att godkänna det som ett regionalt nätverk och ge det WLA-status (WHO Listed Authority).