Ett och samma substansnamn i hela kedjan – för patientens skull

Patienten ska möta samma substansnamn genom hela sin läkemedelsbehandling. Det är målet för ett myndighetsgemensamt arbete där nu första steget är taget.