Ett år kvar tills alla kliniska prövningar övergår till ny databas

Senast den 31 januari 2025 måste alla pågående kliniska prövningar i EU övergå till CTIS ( Clinical Trials Information System ), som är den gemensamma portalen och databasen för kliniska läkemedelsprövningar inom EU/EES. Då avslutas den treåriga övergångsperioden.