En klok läkemedelsanvändning börjar med föräldrarna

Föräldrar spelar en viktig roll i barns läkemedelsvanor. 65 procent av de tillfrågade föräldrarna till 12‍–‍18‍-‍åringar uppger i en ny Novus-undersökning att man pratar om medicin hemma. Men bara en av fem tar själv initiativet till att prata om medicin med sitt barn.