EMA-rekommendation: Dra tillbaka godkännandet för läkemedlet Adakveo

EMA rekommenderar EU‍-‍kommissionen att återkalla försäljningstillståndet för Adakveo (crizanlizumab). Läkemedlet används för att förebygga smärtsamma kriser hos patienter, 16 år och äldre, med sicklecellssjukdom. Fördelarna med läkemedlet uppväger inte riskerna.