EMA förnyar inte godkännande av Translarna

EMA:s humanmedicinska kommitté (CHMP) bekräftar sin tidigare rekommendation att inte förnya det villkorade försäljningstillståndet för Translarna (ataluren). Läkemedlet används för att behandla patienter med Duchennes muskeldystrofi, en sjukdom som orsakas av en genetisk defekt.