Efter regn kommer svamp – och många samtal om svampförgiftning

Antalet samtal till Giftinformationscentralen om svampförgiftning har hittills i augusti ökat markant. Det allra viktigaste medskicket till höstens svampplockare är att bara äta svamp som man med säkerhet vet är matsvamp.