Effekter av sanktionsavgifter får genomslag på restanmälningar

Läkemedelsverket ser både fler och en tendens till tidigare restanmälningar. Det kan vara en effekt av att Läkemedelsverket från och med den 1 juli 2023 har möjlighet att ta ut en sanktionsavgift från företag som restanmäler läkemedel sent.