Effekter av sanktionsavgifter får genomslag på restanmälda läkemedel

Läkemedelsverket ser fortsatt en tendens till tidigare restanmälningar under tredje kvartalet 2023. Det kan vara en effekt av att Läkemedelsverket från och med den 1 juli i år har möjlighet att ta ut en sanktionsavgift från företag som restanmäler läkemedel sent.