Björn Eriksson ny ordförande i europeiskt myndighetsnätverk

När generaldirektörerna för de europeiska läkemedelsmyndigheterna idag samlades i nätverket HMA utsågs Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson till ny ordförande för ledningsgruppen.