Beslut om tillfällig stängning av apotek i Västerås

Vid en uppföljande inspektion av Bäckby Apotek i Västerås, som drivs av SwedLand Pharma AB, framkom en rad brister i verksamheten. Det medförde att Läkemedelsverket nu har fattat beslut om tillfällig stängning. Apoteket får inte öppna igen förrän det säkerställts att verksamheten kan bedrivas på ett patientsäkert sätt.