Beslut om stängning av apotek i Stockholm

En uppföljande inspektion av Sveaapotek på Sveavägen i Stockholm, som drivs av Pharmart AB, visade på en rad brister i verksamheten. Det medför att Läkemedelsverket nu har fattat beslut om att stänga apoteket. Beslutet innebär även att apotekstillståndet återkallas.