Beslut om marknadsförbud för SonicLife luftvägsrensare

SonicLife luftvägsrensare som används vid luftvägsstopp uppfyller inte kraven i det medicintekniska regelverket och bör därmed inte användas. Bolaget som säljer produkten har inte kunnat uppvisa någon dokumentation i form av EC‍-‍certifikat eller försäkran som styrker att produkten uppfyller kraven för en medicinteknisk produkt.