Beredskapsapotek ska säkerställa tillgången till läkemedel vid kris

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Läkemedelsverket och E‍‑‍hälsomyndigheten lämnar idag två delrapporter till regeringen om ett system med beredskapsapotek. Rapporterna beskriver krav som kan ställas på beredskapsapotek för att tillgodose allmänhetens behov av läkemedel under en kris samt redovisar de analyser som gjorts hittills.