Bäckby Apotek i Västerås får öppna igen

Läkemedelsverket har upphävt beslutet om att tillfälligt stänga Bäckby Apotek i Västerås. Bolaget har visat att de vidtagit åtgärder som krävs för att åter kunna öppna apoteket.