Läkemedelsverket utreder farmaceutsortiment

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda om vissa receptfria läkemedel ska få säljas enbart efter rådgivning från farmaceut, ett så kallat farmaceutsortiment. Både tillgänglighet och patientsäkerhet som effekter på hälso- och sjukvården ska utredas.

Så bidrar AI till nya läkemedel

Artificiell intelligens får en allt större betydelse för utvecklingen av nya läkemedel. När de europeiska läkemedelsmyndigheterna idag fredag avslutade högnivåmötet i Uppsala var AI en av frågorna som diskuterades.