Vabruari – så ska du tänka om medicin till ditt barn

I februari är många hemma för vård av sjukt barn, så kallad vab. Det är inte ovanligt att föräldrar ringer till Läkemedelsupplysningen för råd om mediciner som kan lindra när barnet är förkylt. Ett allmänt råd är att tänka efter om den förkylda verkligen behöver medicin. Om det behövs, är det viktigt att välja med omsorg och att dosera rätt.

Ny studie visar på hamstring av insulin under pandemin

Flera läkemedel och framför allt insulin hamstrades första veckorna i mars 2020 i början covid‍-‍19-pandemin. En ny studie genomförd av Läkemedelsverket på svenska befolkningens uttag av läkemedel under 2019 och 2020, visade ett dubblerat uttag av insulin. För att motverka att brist uppstod under pandemin beslutade regeringen om begränsningar av uttag på recept.