Antalet rapporterade biverkningar minskade under 2022

Under 2022 inkom 22 466 rapporter om misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. Det är kraftig minskning av antalet inrapporterade biverkningar jämfört med 2021 då antalet låg på 99 211. Minskningen beror helt och hållet på att antalet inrapporterade misstänkta biverkningar av vaccinet mot covid‍-‍19 minskat eftersom allt färre vaccineras.