Anpassade substansnamn ska förenkla för patienter

Läkemedelsverket har fått i uppdrag att namnge och tillhandahålla patientanpassade substansnamn. De anpassade namnen ska användas i de register Läkemedelsverket tillhandahåller E‍-‍hälsomyndigheten i syfte att förenkla för patienten.