Analys av nationell statistik över kliniska prövningar 2023

Antalet ansökningar om kliniska prövningar för läkemedel minskade med 21 procent, medan ansökningar för medicintekniska produkter ökade med 19 procent. Idag på Internationella dagen för kliniska prövningar publicerar Läkemedelsverket en analys av statistiken för 2023.