Äldre svenskar har svårt att avgöra om ett nätapotek är lagligt

Majoriteten (72 procent) av de tillfrågade i en Novus-undersökning kan inte avgöra om ett apotek på nätet har tillstånd från Läkemedelsverket. Ett lagligt apotek ska bland annat ha den nationella apotekssymbolen som länkar till Läkemedelsverkets webbplats. Knappt hälften av de tillfrågade känner igen den symbolen. Lägst kännedom om symbolen har personer i åldern 65‍-‍84 år.