Adrenalinpennan Emerade dras tillbaka

Ett funktionsfel hos vissa Emerade injektionspennor med adrenalin (autoinjektor) kan leda till att autoinjektorn inte aktiveras som den ska. Samtliga Emerade adrenalinpennor återkallas därför av tillverkaren PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.