Acceptabel tillgång till ADHD-läkemedel i Sverige

Läkemedelsverket har tidigare fått signaler om brist på läkemedel för behandling av ADHD men bedömer idag tillgången som acceptabel. För ett mindre antal förpackningar pågår det, eller väntas det en restsituation. För majoriteten av patienterna bedöms detta inte ha betydande påverkan, eftersom det finns bytes- eller licensalternativ.