2022 – ett år av ökade restsituationer i en osäker omvärld

Förra året var fortsatt präglat av pandemin och covidvaccinerna, men också av nya utmaningar i form av ett spänt säkerhetspolitiskt läger och ökade restanmälningar. Året summeras och redovisas i Läkemedelsverkets årsredovisning, som lämnats till regeringen.